четвъртък, 11 януари 2018 г.

Болните от остри дихателни инфекции нарастват, РЗИ-Пловдив въведе мерки

Регионалната здравна инспекция (РЗИ)  предлага въвеждането на ограничителни мерки в Пловдив и областта с оглед на повишената заболеваемост от грипа  и остри респираторни заболявания.
Писмото е подписано от нейния заместник-директор д-р Аргир Аргиров до кмета на община Пловдив, Здравната каса и личните лекари. В него се казва, че от началото на 2018 година в Пловдивска област се е повишила заболеваемостта от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и такива протичащи с ентероколитен синдром. Към момента те са 121,71 промила срещу 118,88 промила средно за страната. Най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи от 0 до 4 години и от 5 до 14 години. С оглед ограничаване на заболеваемостта се предлагат следните ограничителни мерки.

1. Спиране на плановите консултации на здрави и бременни жени и кърмачето.
2. Спиране на профилактичните прегледи и имунизациите.
3. Спиране на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ.
4. Засилване на сутрешния филтър в детските заведения за недопускане на болни деца и персонал.
5. Засилване на санитарно  противоепидемичните мероприятия в детските и учебни заведения в това число дезинфекциите и проветряването.
6. Незабавно информиране на отдел "Противоепидемичен контрол" в РЗИ на имейл pek_nzb@abv.bg  и на тел. 0884 / 546 177 и 0884 /357 658 при регистрация на много случаи на ОРЗ с грипоподобна картина.
7. Обслужване на болни от грип и ОРЗ от общопрактикуващите лекари по домовете.
8. Системно и ефективно наблюдение и лечение на заболели, оставени на домашно лечение, както и усилен патронаж на деца с медико-социален риск от страна на личните лекари.


Няма коментари:

Публикуване на коментар