петък, 28 декември 2018 г.

НРД 2018 - увеличава обемите и цените на медицинските дейности

Българския лекарски съюз (БЛС), Надзорния съвет на НЗОК, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и заместниците му Жени Начева и д-р Бойко Пенков подписаха Анекс към Националния рамков договор (НРД) 2018. Така новите параметри на медицинските дейности ще влязат в сила от 1 януари 2019 г.

„Анексът категорично е надграждане на действащия към момента рамков договор и добра основа за промените, които очакваме да се случат следващата година“, каза при подписването министър Ананиев. 

„Този договор допринася за по-добро качество на лечението на българските граждани. Увеличава и обемите, и цените на медицинските дейности. Създадени са условия за по-голяма удовлетвореност както за пациентите, така и за изпълнителите на медицинска помощ“, каза още Ананиев. Той отбеляза, че това се дължи както на работата на министерството и НЗОК, така и на работата на БЛС, Българския фармацевтичен съюз и и на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. 

Зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева припомни, че за следващата година са предвидени близ 500 млн. лева допълнително за здравеопзаване, както и че има преизпълнение с близо 70 млн. лева на приходите в бюджета на Касата и заедно с парите от резерва НЗОК приключва годината без дефицит.  

„Постигнахме по-добър контрол на медицинските дейности. В тази връзка нашата работа продължава още от началото на следващата финансова година както по наблюдение на параметрите, които сме постигнали за 2019 г., така и по подготовката за условията и реда за оказване на медицинската помощ през следващия тригодишен период“, каза Начева.

„Считам, че пациентите ще имат по-добър достъп до медицинска помощ, а изпълнителите ще имат възможност да я предоставят в условия на предвидимост, устойчивост и прозрачност“, каза още тя.

„За краткото време, което имахме тази година, успяхме да договорим неща, които поставят основата на нещо добро, което, надявам се, ще се случи през следващата година. Сега се съсредоточихме повече върху разговорите, засягащи преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК, като основната идея беше да поставим основите на едно бъдещо сътрудничество, да изчистим недоразуменията от миналото. Смятам, че го постигнахме, а в същото време, благодарение на конструктивния диалог, постигнахме и доста доста добри параметри за колегите, които ще работят през следващата година“, каза и председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

четвъртък, 27 декември 2018 г.

Стартира дарителската кампания "Най-доброто за нашите деца и онкоболни"

Официално стартира дарителската кампания "Най-доброто за нашите деца и онкоболни", информираха от УМБАЛ "Свети Георги". Болницата е инициатор и автор на кампанията. 

Чрез нея се набират средства за изграждането на нов педиатричен и онкохематологичен комплекс на територията на База 2 на УМБАЛ "Свети Георги". Той ще бъде предназначен за Клиника по педиатрия, Клиника по онкология и Клиника по хематология. 

Всеки желаещ може да дари, като изпрати SMS на номер 17 777 с текст DMS KLINIKA. За абонати Telenor, A1 и VIVACOM цената на 1 SMS е 1 лв., за потребители на предплатени услуги 1 SMS е 1,20 лв. с ДДС. 

Вече има създадена и сметка, на която да се събират дарения. Тя е: 
BG39 UNCR 7000 1523 3682 66.

вторник, 25 декември 2018 г.

ЧЕСТИТА КОЛЕДА!Нека магията на святата Коледна нощ влезе в домовете ви и донесе здраве, мир и благодат!

петък, 14 декември 2018 г.

Българската православна църква благослови донорството

Светата църква приема трансплантациите, както и всичко останало, свързано със здравето на човека и борбата му със смъртта, с особен интерес, разбиране и необходимата сериозност. Напълно разбира измерението на проблема, както и възможностите, които трансплантациите откриват и съответно огромния дълг на Църквата пред обществото, пред медицинската практика, пред реципиентите и пред евентуалните донори. В случая Църквата желае да се помогне на реципиента, но да не се забравя и за уважението към донора и той да не бъде подценяван. Това обявиха от Светия Синод. 


Желанието на човека да разшири границите на земния си живот е благословено от Православната Църква, виждаща в това възможност за покаяние, добри дела и духовно развитие, изпълнение на божествения призив “бъдете свети, защото Аз (Господ, Бог ваш) съм свет” (Лев. 11:44).

Мъдростта на Свещеното Писание ни учи, че човекът е “венецът на творението” – “образ и подобие” на божествената Личност, - и в изпълнение на своето предначертание той е връзката между Твореца и творението. Човекът е отражение на божественото, защото създанието говори за своя Създател. Най-съвършеният дар, даден в притежание на човека от безначалното и безгранично Битие, е неговата свобода. Свободата е независим акт на волеизявление, дарена на човека като духовно същество. Човешката личност притежава от самия Бог правото самостойно да насочва своята воля към приемане или отхвърляне на решения. Всичко, което засяга живота, смъртта и духовния образ на човека, предполага драговолно изразяване на индивидуална позиция.

Без свобода любовта не съществува, а “Бог е любов” (1 Иоан. 4:8).

Българската православна църква възприема донорството, и в проекция – трансплантациите, като изява на любов, като вид алтруизъм. Да обичаш означава безкористно и безрезервно себеотдаване, така както Всемогъщия по неизмеримата Си милост е изпълнил света с благà за всички - „Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела” (Пс. 144:9). Донор означава “дарител”, събрат, който дарява не просто орган, а живот и надежда. Даряване означава осъзнато, ненасилствено и свободно взето решение. Да дариш означава да проявиш обич и съпричастие.


 Снимка: Министерство на здравеопазването

четвъртък, 13 декември 2018 г.

Доц. Ходжев оглави Дружеството по белодробни болести

Доц. д-р Владимир Ходжев бе избран за председател на Българското дружество по белодробни болести (БДББ). Това стана на общо събрание, което се проведе по време на VII Конгрес на научното дружество във Варна в края на месец октомври. 

Доц. Владимир Ходжев - един от най-уважаваните белодробни специалисти в България, е ръководител на Секция по пневмология и фтизиатрия към Катедра по вътрешни болести на МУ - Пловдив и е началник на Клиниката по пулмология в УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив. Член е на European Respiratory Society и American Thoracic Society. 

Доц. Ходжев оценява работата с младите учени като едно от основните направления, които трябва да развива дружеството в следващите две години. Само след месец ще има обучителен курс за специализанти от програмата за продължаващо обучение на БДББ. Дружеството трябва да продължи да работи за усъвършенстването и квалификацията на всички белодробни специалисти в областта на пневмологията и фтизиатрията. 


Българското дружество по белодробни болести е единственият представител на научната общност от България, асоцииран член на Европейското респираторно общество.