понеделник, 11 януари 2021 г.

Все повече пациенти се изследват в COVID зоната на ДКЦ „Св. Георги“

 

COVID зоната в ДКЦ „Св. Георги“ разполага с кабинет, където медицински екип консултира пациенти, насочени от личните лекари или самонасочили се, т.е. хора със съмнения, че са заразени и търсещи компетентна помощ. Интересът на пациентите след разкриването й на 14 декември 2020 г. нараства. 

Ако пациент има оплаквания като повишена температура, кашлица, промяна в обонянието или други, характерни при COVID-19 симптоми, е препоръчително да направи антигенен тест за отдиференциране на инфекцията от други възможни с подобни симптоми.

По преценка на лекаря има възможност за извършване на безплатни антигенни тестове и/или лабораторни и рентгенови изследвания. Пробите се вземат от специално обучено и защитено медицинско лице. Създадена е организация и пациентите могат да получат резултати след 10 до 20 минути.

В клиничната лаборатория на “ДКЦ Свети Георги” се извършва и количествено изследване на JgM и JgG антитела срещу SARS-COV-2. При количествените тестове, резултата от теста се получава като определена стойност, а не като (+/-), както при качествените тестове.

Цената е с включена такса за биологичен материал:

SARS-COV-2 - JgM - 25 лв.

SARS-COV-2 - JgG - 25 лв.

SARS-COV-2 - JgM + JgG - 30 лв.

Антигенен тест - 25 лв.

Работното време на COVID зоната е от 08:00 до 16:00ч. всеки работен ден. Достъпът до нея е осигурен през самостоятелен вход, за да не се допуска смесване на потоците от пациенти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар