вторник, 21 април 2015 г.

Модерен център за спешна медицина откриват в Пловдив


Технологичният център за спешна медицина в Пловдив ще бъде открит днес (21.04.2015). Той е първи по рода си в България и в него, на принципа на синергичния подход, усилията си обединяват представители на медицината, фармацията, индустрията и браншовите структури за създаване  и обмен на знания, иновативни технологии и продукти в сферата на здравеопазването.
За работата на центъра са създадени модерна Високотехнологична тренировъчна база за подготовка на екипи за спешни и извънредни ситуации и Специализирана лаборатория за диагностикаи превенция на посттравматичното стресово разстройство.
Изграждането на центъра е на обща стойност 4 263 513,02 лв. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет.

източник: Радио Пловдив

Няма коментари:

Публикуване на коментар