сряда, 26 март 2014 г.

Клинична лаборатория

Уважаеми пациенти,

Клиничната лаборатория на ДКЦ „Св. Георги”ЕООД е оборудвана с изключително модерна апаратура и висококачествени реактиви и консумативи на водещи компании, отговарящи на всички съвременни изисквания за качество, прецизност и кратки срокове на изработване на тестовете. Лабораторията има изградена система за вътрешен контрол на измерваните параметри и участва в Национална система за външна оценка на качеството. 


Притежава всички необходими сертификати за извършване на своята дейност. Пациентите се приемат и обслужват от отлично подготвени и опитни лаборанти. Резултатите се валидират от лекар с призната специалност по клинична лаборатория. В лабораторията е осигурена безопасна среда при вземането на биологичния материал и извършването на изследванията, както за пациента, така и за медицинския персонал, чрез използването на затворена система за вземане на кръв. Въведената компютърна система за регистрация на пациентите улеснява дейността на лабораторията и дава възможност на пациента за on-line проверка на своите резултати. Готовите резултати са достъпни в деня на вземане на материала за изследване. Лабораторията дава възможност за безплатна консултация на пациента за избор на подходящи назначения при платени изследвания и интерпретация на готовите резултати от лекаря в лабораторията. Лабораторията има сключен договор с НЗОК и редица здравно-осигурителни фондове.

Надяваме се, че ще удовлетворим Вашите изисквания за едно професионално обслужване с коректни и точни резултати!

Няма коментари:

Публикуване на коментар