четвъртък, 9 август 2018 г.

Готвят забрана на наргилетата и пушенето на тротоара

Още по-строг контрол на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места предвижда проектът за промени в Закона за здравето. Рестрикциите засягат и някои открити пространства, приспособени в заведенията за пушачи, в т.ч. платформи на тротоара, тераси с подвижни ограждения.
Новата дефиниция на „закрито обществено място“: Според закона под този термин ще се има предвид всяко пространство, покрито с покрив и оградено с най-малко три стени/страни, независимо от наличието на отваряеми прозорци или други отвори, без оглед на материала, използван за покрива, стените/страните и без оглед на това дали конструкцията е постоянна или временна.
Собственици на заведения, допуснали пушенето на закрито в техните заведения носят пряка отговорност. 
Глобите остават от 300 до 5000 при първо провинение и от 500 до 10 000 при второ за собствениците на заведения. При повторно нарушение, инспекторите ще могат да затварят заведението за един месец. 

Пълна забрана на наргилетата

Аргументите са, че при вдишване на наргиле в организма на влизат силно токсични вещества, които са изключително опасни за човешкото здраве.
Горенето при наргилето е съпроводено с отделяне на въглероден диоксид, въглероден моноксид (при непълно изгаряне), азотен диоксид, серен диоксид и твърди частици. Пушенето на наргиле уврежда сериозно дихателната система,
сърдечносъдовата система, устната кухина и зъбите. Вдишването на въглероден моноксид води до припадъци и при някои пушачи поради острата интоксикация – до намаляване на преноса на кислород от кръвта в клетките, повишено кръвно налягане и увеличаване обема на сърцето. При хроничните пушачи на наргиле по-често се развива обструктивна белодробна болест и периодонтит (възпаление на венците със загуба на зъбите). Търговски обекти, които не спазват забраната, може да бъдат затваряни - в чл. 38. 
Абсолютно забранено е не само продажбата на наргилета на непълнолетни лица, но и рекламирането им. 
Обект, който е нарушил забраната ще бъде затварян, ако повече от два пъти е установено нарушение. 
"За периода, в който обектът е спрян от експлоатация, на видно място се поставя надпис, че обектът е спрян от експлоатация поради нарушаване на забраната за пушене, и се посочва срокът, за който е спрян.“
Освен наргилето, ще бъдат забранени предлагането и продажбата и на електронни цигари, контейнери за многократно пълнене, течности, съдържащи никотин и други изделия за пушене, различни от тютюневите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар