четвъртък, 14 април 2016 г.

МУ Пловдив ще провежда курсове по спешна медицинаКурсовете по спешна медицина, които ще се провеждат в МУ-Пловдив имат различна продължителност и са насочени към лица с различно ниво на подготовка.
Един от поводите за обучението е динамичното развитие и предизвикателствата на съвременния свят,които налагат необходимостта всеки да има познания как да реагира при бедствия, аварии, пътнотранспортни произшествия и други, за да окаже на пострадалите жизнено важната домедицинска/ доболнична помощ.
Обучението в Технологичния център по спешна медицина се осъществява в оборудвана симулационна стая за тренировъчните упражнения. Прилага се  иновативен метод (supply chain simulator). Използва се Е-пациент (симулатор за практически упражнения) с реалистична анатомия и клинична функционалност, осигуряваща физиологични данни в реално време: сърдечни честоти и ритъм, кислородно насищане, физическо представяне на звуци (сърце, бял дроб, черва), както и промени в проходимостта и достъп до дихателни пътища.
На курсистите се предоставят материали за самоподготовка и алгоритми за поведение при спешни ситуации. Завършилите лица получават сертификати, които са предимство при кандидатстване за работа, свързана с рискови за здравето произшествия - санитари, болногледачи, шофьори на линейки и др.

източник: www.plovdiv.topnovini.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар